.متن ترانه‎:‎به دلم موند به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت بگی فقط واسه من عزیزیو بس چشام به نامت کاشکی تو نگاه آخر اشکو تو چشام میدیدی تو چی کردی با دل من عشقمو لایق ندیدی قلب تو انگار که نشنید التماس اون چشامو تو چی کردی با دل من ندیدی غم صدامو به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت بگی فقط واسه من عزیزیو بس چشام به نامت به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت بگی فقط واسه من عزیزیو بس چشام به نامت کاشکی تو نگاه آخر اشکو تو چشام میدیدی تو چی کردی با دل من عشقمو لایق ندیدی قلب تو انگار که نشنید التماس اون چشامو تو چی کردی با دل من ندیدی غم صدامو به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت بگی فقط واسه من عزیزیو بس چشام به نامت به دلم موند یه بار یه روز یه جایی بگی میخوامت بگی فقط واسه من عزیزیو بس چشام به نامت

نوشته شده در تاریخ 1391/03/12    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()