. مـﮯ کشم خط هایـﮯ عمودﮮ بر برگ هاﮮ کاغذﮮ که نام تورا در آن نوشتـﮧ ام محبوس مـﮯ شوﮮ حال دیگر هر لحظه نام توست رو برویم بـﮯ هیچ گریزﮮ ......

نوشته شده در تاریخ 1391/03/11    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()