. آدما رو زیاد تنها نذارین تو تنهاییشون یه دنیایی برا خودشون میسازن که دیگه شما توش نیستین دستت که بلرزد اشتباه مینویسی پایت که بلرزد اشتباه میروی دلت که بلرزد ... وامصیبتا من از كسانی كه در باور خود همیشه حق دارند متنفرم وقتی میگویم دیگر به سراغم نیا فكر نكن فراموشت كردم یا دیگر دوستت ندارم نه... من فقط فهمیده ام وقتی دلت با من نیست بودنت مشكلی را حل نمیكند هنوز هم دلم تنگ میشود برای لحن حرف زدنت و برای تكه كلامهایی كه نمیدانستی فقط تكه كلام تو نبود من هم به انها ...تكیه داده بودم دلم را نذر امدنت كرده ام تا بی دل نشده ام بیا نذر كردم كه كوه شوم و پای نبودنهایت بایستم همان صفر باش همان دایره ی ساده و خالی كه با حضورش روبروی هر عددی ان را تا ده ها و صدها برابر ارزش میبخشد

نوشته شده در تاریخ 1391/03/11    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()