. حواســت باشـد بانــــو اگــر بــه مـــــردی بــیش از حــد بــها دهــی دیگر برای داشتنت تلاش نمی کند نگاهش سرد می شود کلامش بی روح دستانش یخ زده حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد و آغوشش بوی هوس... !!! مگر می شود آدم فقط یک بار عاشق بشود ؟ عشق ابدی فقط حرف است پیش می آید که آدم خیلی خاطر کسی را بخواهد اما همیشه وقتی آدم فکر می کند که دلش سخت پیش یکی گرفتار است یک دفعه یک جایی می بیند که دلش ته دلش برای یکی دیگر هم می لرزد اگر با وفا باشد دلش را خفه می کند و تا آخر عمر حسرت آن دل لرزه برایش می ماند اگر بی وفا باشد می لغزد و تمام عمرش عذاب گناه بر دلش می ماند هیچ کس حکمتش را نمی داند حالا با خود آدم است که حسرت را بخواهد یا عذاب گناه را یکی را باید انتخاب کند فرار ندارد

نوشته شده در تاریخ 1391/03/11    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()