. خلاصه: دختری از جنس همه دخترا ... کهناخواسته وارد راهی می شه که براشخیلی چیزا به وجود می یاره ... شهرت... رقابت ... ثروت ... و چیزی که توی عقلش هم نمی گنجید هیچ وقت ... عشق!!! عشقی از نوع ناب در روزگاری که نامش هم کیمیاست ...خیلی قشنگه..حتمابخونید.....

نوشته شده در تاریخ 1391/03/11    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()