. از یک عاشق شکست خورده پرسیدم : بزرگترین اشتباه ؟ گفت : عاشق شدن ! گفتم : بزرگترین شکست ؟ گفت : شکست عشق ! گفتم : بزرگترین درد ؟ گفت : از چشم معشوق افتادن ! گفتم : بزرگترین غصه ؟ گفت : یه روز چشم های معشوق رو ندیدن ! گفتم : بزرگترین ماتم ؟ گفت : در عزای معشوق نشستن ! گفتم : قشنگترین عشق ؟ گفت : شیرین و فرهاد ! گفتم : زیباترین لحظه ؟ گفت : در کنار معشوق بودن ! گفتم : بزرگترین رویا ؟ گفت : به معشوق رسیدن ! گفتم : بزرگترین آرزوت ؟ اشک تو چشاش حلقه زد و با نگاهی سرد گفت : » مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ «

نوشته شده در تاریخ 1391/03/11    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()