. ◄◄◄ / گــــاهی / .. آرزوهایی در زنــدگــــی هستــــ کــه بایـــد از آنهــا گذشتـــــ ... گاهـــی بایـــد آرزوهایـتــــــ را مثــــل قاصدکــــ بگــــذاری کفـــــ ِ دستـــــ و بسپــــاریشــان بـــه دستـــــ ِ بــــاد تــــا برونــَــد و سهــــم ِ دیگــَــران شـونــــد ... . . . / گــــاهی …../

نوشته شده در تاریخ 1391/03/11    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()