.متن ترانه‎:‎خودت پاسخ بده حرمت شکن رو / خودت مرهم بذار زخم دلم رو نمک پاش دل زخمیه احمد / می دونم خیلی سخته زخم لبخند تو هادی باش برای این تباهی / نداره فاسد ارزش جوابی خجالت می کشم هم اسم اویم / خودم رو عاشق هادی بدونم قسم دادم به پهلوی شکسته / هنوز اون سیلی و یادم نرفته قسم دادم به تنهایی حیدر / دلم پای حسین تو نشسته چقدر پستی که از دینت گذشتی / تو خارچشم ما ایرانی هستی بذار فریادمو دنیا ببینه / جواب فاسددوران همینه می خوای یادت بدم حقو بگویی / یا که پاکی و از زینب بجویی نظر کن این دوازده لاله ها رو / هنوزم زنده ان این سالها رو خجالت می کشم حرفای پستو / تو این روز عزیز زبون بیارم منو ببخشّی ای هادی دوران / هنوزم که هنوزه داغ دارم واسه من هر شب و هر روز جمعه است / که بوی عطر فرزندت ببویم جواب این همه بی حرمتی رو / با فریادم به این عالم بگویم

نوشته شده در تاریخ 1391/03/10    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()