.یادم باشد حرفی نزنم که دلی بلرزد و خطی ننویسم که آزار دهدکسی را یادم باشد که روزو روزگار خوش است و تنها دل من دل نیست یادم باشد که جواب کینه را با کمتر از مهر و جواب دورنگی را با کمتر از صداقت ندهم یادم باشد که باید در برابر فریادها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم یادم باشد از چشمه درس خروش بگیرم و از آسمان درس پاک زیستن "یادم باشد سنگ خیلی تنهاست" یادم باشد که با سنگ هم لطیف رفتار کنم یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام _ نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان "یادم باشد زندگی را دوست بدارم" یادم باشد که هرگاه ارزش زندگی از یادم رفت در چشمان حیوان بی زبانی که به سوی قربانگاه می رود زل بزنمتا به مفهوم بودن پی ببرم. یادم باشد می توان با گوش سپردن بهآواز شبانه ی دوره گردی که از سازش عشق می بارد به اسرار عشق پی برد و زنده شد. "یادم باشد معجزه ی قاصدک ها را باور داشته باشم" یادم باشد گره تنهایی و دلتنگی هر کسفقط به دست خودش باز می شود یادم باشد هیچ گاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم یادم باشد که هیچ گاه از راستی نترسمو نترسانم """یادم باشد که زنده ام""

نوشته شده در تاریخ 1391/03/5    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()