.با سرویس همراه بانک صادرات ایران ، ارتباط بین صاحبان حسابهای سپهری و شبکه بانکی از طریق تلفن همراه درکلیه ساعات شبانه روز فراهم شده و امکان انجام برخی از عملیات بانکی‎ ‎میسر گردیده است.

نوشته شده در تاریخ 1391/02/29    | توسط: علی خمانه    | طبقه بندی:    نظرات()