. متن ترانه‎ :‎من میجنگم.... بجنگ و برو جلو/این زندگی بت میگه بدو برو تا پاهات از خستگی ذوق ذوق کنن و/به دیوار مرگ سک سک کنن و... یکی نیست بگه چته؟/یکی نیست یه امیدی به دلت بده میمونی تک و تنها با یه دنیا گله/یه روح تو زندون با بدنی که وله تو دل دنیایی که بهش داری میگی بیرحم/از اول داری میگی سیرم من هر دردی که دیدی دیدم/با این کوله بارا به سمت پیری میرم میبینی پس حتما یه تریپی هست/تو بایدببینی دردا رو تا بگیری درس یه روزی در دست بختو میچینی پس/واسهی هر در بسته یه کلیدی هست وقتی غرب و شرق در جنگ گرم و نرم و.../ و مرد و زن در نقش رهگذر و... درگذر از مرز مرگ و خسته از تفنگ / تق تق کمک کمک... دختر و پسر سرمست الکلن/تا دردو در هر لحظه حک کنن هرج و مرج در بطن و سطح شهر /مردمم سرگرم ضرب و شتم این حرفا قابل درکن ولی من قاتل مرگم چشمامو یه مشتی خاطره ترک کرد ولی بازم منم عامل حرکت... من میجنگم... میدونم تو هم هستی پر ازدرد/ ولی بگو بلندتر بلندتر/با صدای برندت مرتب بگو... من میجنگم... بگو مجدد مرتب/بگو بلندتر بلندتر/با صدای برندت مرتب بگو... من میجنگم... میدونم تو هم هستی پر ازدرد/ ولی بگو بلندتر بلندتر/با صدای برندت مرتب بگو... من میجنگم... بگو مجدد مرتب/بگو بلندتر بلندتر/با صدای برندت مرتب بگو... من میجنگم... یااااس...با دلی که مثل دریاس...کسیکه تنها دوست و رفیق درداس... من بی تاب ترینم...من بیدارترینم...اگه درا بسته شد به روم پس منم از دیوار پریدم‎:‎

نوشته شده در تاریخ 1391/02/24    | توسط: علی خمانه    | طبقه بندی:    نظرات()