1 . دفترم را باز می کنم اولین صفحه حکایت از رفتنت است به صفحات دیگر نگاه میکنم تمام صفحات دفتر از نبودنت از غم دوریت از چشم انتظاریم و از امید بازگشتنت پر کرده ام تنها یک برگ سفید باقی مانده برگی را که برای آمدنت خالی گذاشتم ام

نوشته شده در تاریخ 1391/02/24    | توسط: علی خمانه    |    نظرات()